Thẻ: hội thảo khoa học

Home / hội thảo khoa học
Hội thảo khoa học
Bài viết

Hội thảo khoa học: “Tiếp cận và kiểm soát LDL-C mục tiêu: Chúng ta có thể thay đổi điều gì”

Thời gian: ngày 24.04.2024 (Từ 13g00 đến 17g00) Địa điểm: Hội trường Bệnh Viện Tim Tâm Đức Người chủ trì: TS. BS Tôn Thất Minh Đối tượng tham dự: Hội thảo nội bộ. NỘI DUNG Thực trạng trong kiểm soát LDL-C mục tiêu tại cơ sở: Chúng ta liệu đã đến đích? – Trình bày:...