Thẻ: Điều dưỡng viên

Home / Điều dưỡng viên
Ngày điều dưỡng 2024
Bài viết

Ngày Quốc tế Điều dưỡng 2024: Tôn vinh những tấm lòng tận tâm chăm sóc bệnh nhân

Ngày 12/05 là Ngày Quốc tế Điều dưỡng, một dịp để tôn vinh những người đang làm việc trong vai trò Điều dưỡng viên và Kỹ thuật viên trên khắp thế giới.  Công tác điều dưỡng được coi là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong môi trường bệnh viện. Điều dưỡng viên...