ThS.BS. Tạ Ngọc Long Phi

Home / ThS.BS. Tạ Ngọc Long Phi

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim bẩm sinh và tim mạch người lớn.
 • Siêu âm tim bẩm sinh.
 • Hồi sức tim mạch.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2001 – 2007:
Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược TP. HCM.
 • 2007:
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim TP.HCM & Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, Việt Nam.
 • 2014:
Chứng Chỉ Lọc thận.
 • 2014 – 2016:
Thạc sỹ y khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
 • 2017:
Lớp Điện tâm đồ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kinh nghiệm điều trị

 • Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức cấp cứu Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội 

 • Hội Hồi sức chống độc Việt Nam.
 • Hội Nhịp tim học TP. HCM.
 • Hội Tim mạch Việt Nam.