PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào

Home / PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào

Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ y học
 • Phó giáo sư

Quá trình công tác

 • Nguyên Truởng khoa Nội tiết Bv Chợ Rẫy.
 • Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Nội tiết – Khoa Y- ÐH Y Duợc Tp HCM.
 • Nguyên Thành viên Ủy ban phòng chống Ðái tháo đường quốc gia.
 • Phó chủ tịch Hội Ðái tháo đường – Nội tiết Tp HCM.
 • Phó chủ tịch Hội Nội tiết – Ðái tháo đường Việt Nam.
 • Phó Giám đốc chuyên môn Bv Tim Tâm Đức, phụ trách Nội tiết – Chuyển hóa- Dinh dưỡng.

Các hoạt động khoa học khác

 • Giảng dạy và đào tạo: sau đại học, Nội trú, Bs CK II, thạc sĩ, Tiến sĩ cho trung tâm đào tạo BV Chợ Rẫy, ĐH Y Dược Tp HCM, ĐH Y khoa Phạm ngọc Thạch, Học viện Quân Y, Trung tâm đào tạo Bv 175.
 • Tham gia giảng dạy chương trình Đào tạo y khoa liên tục, đào tạo liên tục của ngành dược về lĩnh vực Nội tiết của ĐH YD Tp HCM, hội Nội tiết & ĐTĐ VN, hội dược sĩ BV Tp HCM và các hội chuyên ngành khác.
 • Bài báo: đã đăng báo các công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài.
 • Công trình nghiên cứu: nghiên cứu viên chính các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia, đa trung tâm, nghiên cứu cấp bộ, nghiên cứu cấp cơ sở trong lĩnh vực Ðái tháo đường và bệnh nội tiết, chuyển hóa, dinh dưỡng.
 • Chủ trì các hội nghị khoa học và báo cáo tại các hội nghị khoa học chuyên ngành. Tham gia các Hội đồng khoa học của Sở khoa học và công nghệ.

Socials