BS.CKI. Từ Ngọc Thủy Hiền

Home / BS.CKI. Từ Ngọc Thủy Hiền

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim mạch, nội tổng quát.
 • Siêu âm tim, siêu âm mạch máu, siêu âm tổng quát, CT scan.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2004:
Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2005:
Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2008:
Chứng chỉ Siêu âm thực hành, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2012:
Chứng chỉ Sơ bộ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy.
 • 2018:
Chứng chỉ Quản lý Bệnh viện, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2019:
Tốt nghiệp Chuyên khoa 1 Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2006 – 2016:
Bác sĩ điều trị khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2016 – 2021:
Bác sĩ phó khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2021 – nay:
Bác sĩ điều trị khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Đề tài nghiên cứu

CLARIFY, SIGNIFY, BISO-CAD, THEMIS.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Năm & Thứ Bảy 07:30 – 11:00 Phòng khám Chuyên gia, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials