BS. Nguyễn Tuấn Tài

Home / BS. Nguyễn Tuấn Tài

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Bệnh lí tim mạch.
  • Siêu âm tim.
  • Hồi sức cấp cứu Nội tim mạch.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2011-2017:
Bác sĩ y đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2019 – 2020:

– Chứng chỉ Hồi sức cấp cứu Nội tim mạch, Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.

– Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lí tim mạch, Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh & Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

  • 2020 – 2021:
Chứng chỉ Kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2017 – 2020:
Bác sĩ điều trị khoa Nội tim mạch – Bệnh viện Thành phố Thủ Đức.
  • 2021 – nay:
Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức Nội tim mạch – Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

  • Thành viên Hội tim mạch học Việt Nam.