BS. Nguyễn Trần Vũ

Home / BS. Nguyễn Trần Vũ

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Hồi sức sau phẫu thuật tim
  • Bệnh lý tim mạch
  • Siêu âm tim

Bằng cấp, quá trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc

  • 2008 – 2014:
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
  • 2014 – 2015:
Bác sĩ Nội tim mạch Khoa Tim mạch BV Đa khoa tỉnh Bình Dương.
  • 2015 – 2017:
Bác sĩ Hồi sức tim Khoa Phẫu thuật tim BV Nhân dân Gia Định.
  • 2017 – 2019:
Bác sĩ Hồi sức tim Khoa Hồi sức Ngoại BV Tim Tâm Đức.
2018 – Lớp Điện tâm đồ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh.
2019 – Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim TP.HCM & Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh

Thành viên hiệp hội

  • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.