BS.CKII. Ong Thị Tố Linh

Home / BS.CKII. Ong Thị Tố Linh

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim mạch, nội tiết.
 • Siêu âm tim, siêu âm tim thai, mạch máu…

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2004:
 Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2008:
Tốt nghiệp bác sĩ nội trú Lão Khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2009:
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh & Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2010:
Chứng chỉ siêu âm tim thai, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh & Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2013:
Chứng chỉ siêu âm thực hành tổng quát, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017:
Chứng chỉ điện tâm đồ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2008 – 2018:
Bác sĩ điều trị khoa phòng khám Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2018 – nay:
Bác sĩ trưởng khu điều trị đặc biệt Bệnh viện Tim Tâm Đức.
  Nghiên cứu khoa học: Luận văn bác sĩ nội trú 2008, Các nghiên cứu: CLARIFY, BISO-CAD, CL3-16257-097, CL3-16257-098, ATP-PCI, DAPA-CKD.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Phân hội Siêu âm tim Việt Nam.
 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Năm 07:30 – 12:00 Phòng khám 2, khu A, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
Các ngày khác 07:30 – 16:30 Phòng khám VIP, lầu 4, khu B, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials