BS.CKI Nguyễn Thị Kim Trân

Home / BS.CKI Nguyễn Thị Kim Trân

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2000:
Bác sĩ y khoa, Đại học Y  Cần Thơ
  • 2003:
Chứng chỉ siêu âm bụng (Trung Tâm Đào Tạo và Bồi Dưỡng cán bộ Y tế)
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch
  • 2004 -2005:
Siêu âm mạch máu HIệp hội mạch máu Pháp và Đại Học Y Dược
  • 2018: 
Bác sĩ Chuyên khoa I Nội Tổng Quát
  • 2020:
Chứng chỉ Điện Tâm Đồ – Điện Tâm Đồ Gắng Sức

Kinh nghiệm điều trị

  • 2000 – 2002:
Bác sĩ nội khoa – Cù Lao Minh Bến Tre
  • 2003 – 2006:
Thực tập sinh tại Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2006 – 2008:
Bác sĩ Nội Tim mạch III – Bệnh viện Tim Tâm Đức
  • 2008 – 2021:

Phó Phòng khám số 1 – Bệnh viện tim Tâm Đức
  • 2021 – nay:
Khoa Khám bệnh – Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
 

Sáng từ 7:00 – 11:30

Chiều từ 13:30 – 16:00

Phòng khám – Bệnh viện Tim Tâm Đức