BS.CKI. Lê Nguyễn Thanh Tuyền

Home / BS.CKI. Lê Nguyễn Thanh Tuyền

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim mạch, nội tổng quát.
 • Siêu âm tim, siêu âm tim thai, siêu âm mạch máu, siêu âm tim gắng sức.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 1993:
Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2000:
Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I Nội tổng quát trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1999:
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2000:
Chứng chỉ siêu âm bụng tổng quát trung tâm đào tạo Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2005:
Chứng chỉ siêu âm mạch máu Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2006:
Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa tim mạch Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 1994-2004:
Bác sĩ điều trị Nội tổng quát Bệnh viện 30 – 4 TP Cần Thơ.
 • 2005-2006:
Bác sĩ đào tạo chuyên khoa tim mạch tại Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2006 – nay:
Bác sĩ điều trị Nội tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức.
Tham gia nghiên cứu DAPA-HF, DELIVER.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Ba & Thứ Tư 08:00 – 12:00 Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
Thứ Hai – Thứ Bảy 12:00 – 16:00 Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials