TS.BS. Tôn Thất Minh

Home / TS.BS. Tôn Thất Minh

 

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC

 • 1975 – 1981:
Học tại Đại Học Y Khoa Huế, tốt nghiệp thủ khoa Bác sỹ y khoa 1981, đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc niên khóa 1975-1981”
 • 1981 – 1982:
Bộ Môn Nội Tổng Quát – Đại Học Y Khoa Huế và Khoa Nội Tim Mạch – Bệnh Viện Trung Ương Huế.
 • 1984 – 1997:
Làm việc tại Bệnh Viện Điện Biên Phủ, TPHCM. Từ 1990 – 1997: Bác sỹ Trưởng Khoa Cấp Cứu – Bệnh Viện Điện Biên Phủ.
 • 1997 – 2007:
Làm việc tại Bệnh Viện Thống Nhất, TPHCM – Chức vụ: Phó Giám Đốc Trung Tâm Tim Mạch.
 • Từ 2007:
Trưởng Khoa Nội Tim Mạch, Trưởng Khối Nội Bệnh Viện Tim Tâm Đức, TPHCM.
 • Từ 2010:
Phó Giám Đốc – Bệnh Viện Tim Tâm Đức, TPHCM.
 • 1994 – 1996:
Tốt nghiệp Thạc sĩ y khoa, Khoa Y, Trường Đại Học Y Dược TPHCM.
 • 1999:
Tu nghiệp về Điện Sinh Lý và Cắt đốt bằng sóng RF tại Bệnh Viện Jeans Rostand, Paris, CH Pháp.
 • 2000 – 2001:
Tu nghiệp về Điện Sinh Lý và Cắt đốt bằng sóng RF tại Trung Tâm Tim Mạch Quốc Gia Singapore.
 • 2003:
Nhận văn bằng Tiến sỹ y khoa, loại xuất sắc, tại Đại Học Y Dược TPHCM.

CÁC CHỨC VỤ ĐÃ ĐẢM NHIỆM:

 • Giảng viên thỉnh giảng Bộ Môn Lão Khoa, Đại Học Y Dược TPHCM từ 2004 cho đến nay.
 • Giảng viên thỉnh giảng Bộ Môn Nội, Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM.
 • Trưởng khối Nội, Trưởng Khoa Nội Tim Mạch, Bệnh Viện Tim Tâm Đức, TPHCM từ 2007 cho đến nay.
 • Phó Giám Đốc – Bệnh Viện Tim Tâm Đức, TPHCM từ 2010.
 • Giám Đốc – Bệnh Viện Tim Tâm Đức 2016.
 • Uỷ viên BCH Hội Tim Mạch Quốc Gia Việt Nam.
 • Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam.
 • Uỷ viên thường vụ BCH Hội Tim Mạch Học Can Thiệp Việt Nam.
 • Uỷ viên BCH Hội Y học TPHCM.
 • Chủ Tịch Hội Nhịp Tim Học TP Hồ Chí Minh.
 • Uỷ viên BCH Hội Tim Mạch TPHCM.
 • Uỷ viên BCH Hội Tim Mạch Học Can Thiệp TPHCM.
 • Uỷ viên BCH Hội Lão Khoa TPHCM.
 • Thành viên APHRS. (Membership of APHRS)

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 • Theo dõi huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân có tăng nhãn áp. (Luận văn Thạc sỹ y khoa 1996).
 • Điều trị loạn nhịp tim phức tạp: Điều trị loạn nhịp nhanh bằng cắt đốt qua catheter & nhịp chậm bằng đặt máy tạo nhịp tim. Đề tài cấp Bộ. Tham gia với sự chủ nhiệm đề tài là GSTSKH Nguyễn Mạnh Phan. Năm 1999-2003.
 • Nghiệm pháp bàn nghiêng để chẩn đoán ngất do nguyên nhân mạch thần kinh phế vị. Đề tài cấp cơ sở. BV Thống Nhất. Năm 2000.
 • Sơ bộ nhận xét kết quả chụp động mạch vành chọn lọc tại BV Thống nhất TP HCM. Đề tài cấp cơ sở. 2001-2003 (tham gia).
 • Điều trị hẹp van hai lá bằng phương pháp nong van với bóng Inoue qua da tại BV Thống Nhất. Đề tài cấp cơ sở. 2001-2003 (tham gia).
 • Kết quả Cắt đốt bằng sóng cao tần trong Nhịp nhanh kịch phát trên thất do vòng vào lại tại nút nhĩ thất. Đã báo cáo tại Hội Nghị Tim Mạch Quốc Gia 2002 tại Hải Phòng.
 • Kết quả Cắt đốt bằng sóng cao tần trong Nhịp nhanh kịch phát trên thất do vòng vào lại nhĩ thất. Đã báo cáo tại Hội Nghị Tim Mạch Quốc Gia 2002 tại Hải Phòng.
 • Báo cáo đề tài “Những kết quả ban đầu về Cắt đốt bằng sóng cao tần trong Cơn nhịp nhanh trên thất tại Miền Nam, Việt Nam” tại Hội Nghị Khoa Học Rối Loạn Nhịp Tim lần thứ 11 tại Hong Kong.
 • Khảo sát điện sinh lý và cắt đốt bằng năng lượng sóng có tần radio qua catheter điều trị nhịp nhanh trên thất. Luận văn Tiến Sỹ Y Khoa 2003.
 • Điều trị loạn nhịp tim do Hội chứng WPW bằng năng lượng sóng tần số radio qua catheter. Tạp chí Y học TP HCM, 2003. tập 7 (1), tr. 68-74.
 • Tổng kết kết quả và kinh nghiệm 7 năm điều trị loạn nhịp bằng phương pháp cắt đốt sóng cao tần qua catheter. Đã báo cáo tại Hội Nghị Tim Mạch Quốc Gia 2006 tại TPHCM.
 • Chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và điều trị Hội chứng Brugada. Đã báo cáo tại Hội Nghị Tim Mạch TPHCM 2009.
 • Thay đổi vị trí tạo nhịp thất phải: vách liên thất – buồng tống thất phải. Đã báo cáo tại Hội Nghị Tim Mạch TPHCM 2009.
 • Khảo sát rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân hội chứng vành cấp bằng Holter ECG trong vòng 24 giờ sau nhập viện. Y học TPHCM. Phụ bản tập 20 (1) 2016. Tr 174-180. (đồng tác giả Nguyễn Tấn Khang).
 • Đặc điểm lâm sàng và điện sinh lý nhịp nhanh kịch phát trên thất QRS hẹp do vòng vào lại nút nhĩ thất hoặc vòng vào lại nhĩ thất. Y học TPHCM Phụ bản tập 20 (1) 2016. Tr 230-237.
 • Điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất QRS hẹp do vòng vào lại nút nhĩ thất hoặc vòng vào lại nhĩ thất bằng năng lượng sóng có tần số radio qua catheter. Y học TPHCM Phụ bản tập 20 (1) 2016. Tr 238-244. (đồng tác giả Lương Văn Sinh).
 • Nhịp nhanh kịch phát trên thất ở người cao tuổi hiệu quả và an toàn của phương pháp cắt đốt bằng sóng radio qua catheter. Y học TPHCM Phụ bản tập 20 (1) 2016. Tr 245-251. (đồng tác giả Lê Đức Sỹ).
 • So sánh sự khác biệt khi thực hiện nghiệm pháp bàn nghiêng ở người cao tuổi và người trẻ tuổi trong chẩn đoán nguyên nhân gây ngất. Y học TPHCM Phụ bản tập 20 (1) 2016. Tr 279-286.
 • Khảo sát tính hiệu quả, an toàn của phương pháp cấy máy phá rung trong điều trị loạn nhịp thất, Chuyên đề Tim mạch học. Tháng 1. 2016 (đồng tác giả Nguyễn Văn Yêm).

Socials