TS.BS. Đinh Đức Huy

Home / TS.BS. Đinh Đức Huy

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh động mạch vành mạn, hội chứng mạch vành cấp, nhồi máu cơ tim cấp.
 • Thông tim chẩn đoán và can thiệp qua da mạch vành (coronary angiography & PCI).
 • Siêu âm tim trong lòng mạch (IVUS).
 • Chẩn đoán chức năng, đo phân suất dự trữ vành (FFR/iFR).

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 1998:
Bác sĩ y khoa, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2000:
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2004 – 2005:
Thực tập sinh (Fellowship training).
Tim mạch can thiệp, Viện tim quốc gia Malaysia (IJN).
 • 2009:
IVUS, FFR – Bệnh viện đại học Vaudois (CHUV) – Thụy Sĩ.

Kinh nghiệm điều trị

 • 1999 – 2000:
Bác sĩ nội khoa – Trung tâm Y khoa MEDIC.
 • 2001 – 2005:
Bác sĩ Tim mạch – Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2006 – 2009:
Bác sĩ Trưởng khoa Tim mạch can thiệp – Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2010 – 2020:
Bác sĩ Trưởng khoa Tim mạch can thiệp – Bệnh viện Tim Tâm Đức.
Phó giám đốc – Bệnh viện tim Tâm Đức.
 • 2020 – nay:
Giám đốc Nội Tim Mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Thành viên hiệp hội

 • Ban chấp hành Hội tim mạch can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ban chấp hành Hội tim mạch can thiệp Việt nam.
 • Thành viên Hội thông tim chẩn đoán và can thiệp Hoa Kỳ (FSCAI).

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai & Thứ Tư & Thứ Sáu 08:00 – 12:00 Phòng khám 7, khu A, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials