ThS.BS. Trần Văn Hòa

Home / ThS.BS. Trần Văn Hòa

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Phẫu thuật tim – lồng ngực.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2004:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2005:
Chứng nhận đào tạo phẫu thuật tim, Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2014:
Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên nghành Lồng ngực -Tim mạch, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2006 – nay:
Bác sĩ điều trị khoa ngoại, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
  Phẫu thuật viên tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

 

 

Socials