ThS.BS. Phan Kim Phương

Home / ThS.BS. Phan Kim Phương

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Phẫu thuật tim và các bệnh lý về tim.
  • Phẫu thuật điều trị bệnh van tim (phẫu thuật tạo hình van 2 lá, van 3 lá, van động mạch chủ).
  • Phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm sinh (phẫu thuật điều trị, triệt để các bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp).
  • Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 1989 – 1991:
Đào tạo chuyên khoa phẫu thuật tim – Đại học Paris VI – Paris – Pháp.
Đại học Broussais – Paris – Pháp.
  • 2005:
Thạc sĩ y học – chuyên ngành phẫu thuật tim mạch và lồng ngực – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 1992 – 2014:
Phẫu thuật viên chuyên ngành phẫu thuật tim – Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2015 – nay:
Phẫu thuật viên chuyên ngành phẫu thuật tim – Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

  • Hội phẫu thuật tim mạch lồng ngực Việt Nam.
  • Hội phẫu thuật tim mạch lồng ngực Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Bảy 07:30 – 11:00 Phòng khám Ngoại trú – Bệnh viện Tim Tâm Đức.