ThS.BS. Nguyễn Thị Ngọc

Home / ThS.BS. Nguyễn Thị Ngọc

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Nội tim mạch.
 • Siêu âm tim, siêu âm tim gắng sức và đánh dấu mô cơ tim gắng sức, siêu âm tim thai, siêu âm mạch máu, siêu âm bụng.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 1991 – 1997:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1998 – 2000:
Chuyên khoa nội tim mạch tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch – Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2001 – 2003:
Tôt nghiệp Thạc sỹ y khoa – Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2016:
Chứng chỉ siêu âm bụng – Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
Chứng chỉ ECG – Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2018 – 2019:
Tham gia lớp học chuyên khoa II nội tổng quát tại Đại Học Y Khoa Huế.

Kinh nghiệm điều trị

 • Hiện tại:
Bác sĩ điều trị tại khoa phòng khám – Bệnh viện Tim Tâm Đức.
Có thể thực hiện tốt một số cận lâm sàng như: siêu âm tim, siêu âm mạch máu, siêu âm tim gắng sức Dobutamin, siêu âm tim tim thai, siêu âm bụng tổng quát.
Nghiên cứu VISTA, DAPA-CKD.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên phân nhóm tăng huyết áp tại khoa khám bệnh Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • Thành viên Phân hội Siêu âm tim Việt Nam.
 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Ba & Thứ Sáu 07:00 – 11:30 Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials