ThS.BS. Nguyễn Thị Minh Hằng

Home / ThS.BS. Nguyễn Thị Minh Hằng

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý nội tim mạch, nội tổng quát
 • Siêu âm tim, siêu âm mạch máu, siêu âm tổng quát, điện tâm đồ
 •  

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2000:
Bác sĩ y khoa, Đại học Y Hà Nội
 • 2005-2007

Thạc sĩ y học, Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh.

 • 2009:

Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh

 • 2009-2021:

Bác sĩ chuyên khoa II Nội Tim mạch, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm điều trị

 • 2001 – 2004:
Bác sĩ nội khoa – Bệnh viện C Đà Nẵng
 • 2005 – 2009:
Bác sĩ nội khoa – Bệnh viện Bình Dân Đà Nẵng
 • 2010 – 2021:
 Bác sĩ Phòng khám số 1, Bệnh viện Tim Tâm Đức
 • 2021 – nay:
Bác sĩ khoa Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức

 

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai & Thứ Sáu 08:00 – 12:00 Phòng khám, khu A, Bệnh viện Tim Tâm Đức.