ThS.BS. Nguyễn Quốc Tân

Home / ThS.BS. Nguyễn Quốc Tân

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Phẫu thuật tim – lồng ngực.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2001:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2005:
Chứng nhận đào tạo phẫu thuật tim, Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2013:
Chứng chỉ Training Fellowship 1 năm về phẫu thuật tim tại Viện Tim Mạch quốc gia Malaysia.
  • 2017:
Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên nghành Lồng ngực – Tim mạch, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2006 – nay:
Bác sĩ Phó Khoa Phòng Mổ, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
  Phẫu thuật viên tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai – Thứ Sáu 07:30 – 16:00 Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
Thứ Bảy 07:30 – 11:00 Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

 

Socials