ThS.BS. Nguyễn Ngọc Vinh

Home / ThS.BS. Nguyễn Ngọc Vinh

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Bệnh lí tim mạch 
  • Siêu âm tim
  • Thông tim chẩn đoán bệnh lí mạch vành

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2017:
Bác sĩ y khoa Đại học Y Tây Nguyên
  • 2019:
Thạc sĩ – Bác sĩ tại Trường đại học Y dược Huế
  • 2019 – 2020:
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm điều trị

  • 2020 – nay:
Bác sĩ điều trị Bệnh Viện Tim Tâm Đức