ThS.BS. Nguyễn Ngô Thanh Phương

Home / ThS.BS. Nguyễn Ngô Thanh Phương

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim mạch.
 • Siêu âm tim.
 • Điện sinh lý tim.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2008:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Dược Huế.
 • 2008 – 2010:
Thạc sĩ nội khoa tại trường Đại học Y Dược Huế.
 • 2010 – 2012:
Đào tạo chuyên khoa tim mạch tại trường Đại học Paris 7, Pháp.
 • 2010 – 2011:
Nội trú tim mạch tại Bệnh viện Corentin Celton, Paris, Pháp.
 • 2011 – 2012:
Nội trú tim mạch tại Bệnh viện Antoine Béclère Clamart, Pháp.
 • 05/2018:
Hai tuần thực tập “Observership” về điện sinh lý tim tại Bệnh viện Good Samaritans và trung tâm Mayo Clinic, Hoa Kỳ.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2013 – 2016:
Bác sĩ tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2016 – 2021:
Bác sĩ khoa rối loạn nhịp và điện sinh lý tim tại bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 12/2021:
Phó khoa loạn nhịp và điện sinh lý tim tại bệnh viện Tim Tâm Đức.

Nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu rối loạn nhịp tim bằng Holter điện tim 24 giờ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ.
 • Kết quả cắt đốt nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất bằng sóng có tần số radio tại bệnh viện tim Tâm Đức.
 • Đánh giá hiệu quả của sử dụng phương pháp lập bản đồ 3D trong điều trị rung nhĩ tại bệnh viện tim Tâm Đức.
 • Đánh giá hiệu quả của sử dụng phương pháp lập bản đồ 3D trong điều trị cuồng nhĩ tại bệnh viện tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Nhịp tim thế giới (HRS).
 • Thành viên Hội Nhịp tim Châu Á – Thái Bình Dương (APHRS).
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai – Thứ Sáu 08:00 – 12:00 Khoa khám bệnh và phòng khám đặc biệt, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials