ThS.BS. Nguyễn Ngô Thanh Phương

Home / ThS.BS. Nguyễn Ngô Thanh Phương

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim mạch.
 • Siêu âm tim.
 • Điện sinh lý tim.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2008:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Dược Huế.
 • 2008 – 2010:
Thạc sĩ nội khoa tại trường Đại học Y Dược Huế.
 • 2010 – 2012:
Đào tạo chuyên khoa tim mạch tại trường Đại học Paris 7, Pháp.
 • 2010 – 2011:
Nội trú tim mạch tại Bệnh viện Corentin Celton, Paris, Pháp.
 • 2011 – 2012:
Nội trú tim mạch tại Bệnh viện Antoine Béclère Clamart, Pháp.
 • 05/2018:
Hai tuần thực tập “Observership” về điện sinh lý tim tại Bệnh viện Good Samaritans và trung tâm Mayo Clinic, Hoa Kỳ.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2013 – 2016:
Bác sĩ tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2016 – nay:
Bác sĩ khoa rối loạn nhịp và điện sinh lý tim tại bệnh viện Tim Tâm Đức.
  Nghiên cứu khoa học:
  Nghiên cứu rối loạn nhịp tim bằng Holter điện tim 24 giờ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ.
  Kết quả cắt đốt nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất bằng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Nhịp tim thế giới (HRS).
 • Thành viên Hội Nhịp tim Châu Á – Thái Bình Dương (APHRS).
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai – Thứ Bảy 07:30 – 11:00 Phòng khám 2S, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials