ThS.BS. Nguyễn Huỳnh Khương

Home / ThS.BS. Nguyễn Huỳnh Khương

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Can thiệp mạch máu. 
 • Động mạch cảnh.
 • Động mạch chủ, thận, chi.
 • Stent graft động mạch chủ ngực, động mạch chủ bụng.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 1994 – 2000:
Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2000 – 2001:
Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu nội khoa – Bệnh viện Thống nhất.
 • 2008 – 2012:
Đào tạo chính quy Thạc sỹ Nội khoa tổng quát, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2001:
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2002 – 2004:
Học Tim mạch can thiệp tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2006 – 2007:
Học Tim mạch can thiệp tại Viện Tim Mạch Quốc gia Malaysia.
 • 2010:
Học Tim mạch can thiệp tại Bệnh Viện Saisekai Yokohama – Eastern City – Japan.

Kinh nghiệm điều trị

 • 11/2000 – 5/2001:
Bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh Viện Nhân Dân 115.
 • 6/2001 – 11/2001:
Bác sĩ khoa hồi sức nội Bệnh Viên Nhân Dân 115.
 • 2001 – 2002:
Bác sĩ khoa Tim Mạch Bệnh Viện Nhân Dân 115.
 • 2002 – 2008:
Bác sĩ khoa Tim Mạch Can Thiệp Bệnh Viện Nhân Dân 115.
 • 2009 – 2011:
Bác sĩ phó khoa- Khoa Tim Mạch Can Thiệp Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2011 – 2020:
Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu kiêm phó khoa thông tim can thiệp Bệnh Viện Tim Tâm Đức.
 • 2020 – hiện nay:
Phó giám đốc Nội tim mạch can thiệp và Bệnh lý mạch máu

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam
 • Thành viên hội tim mạch can thiệp Việt Nam.
 • Thành viên hội tim mạch can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Ba & Thứ Tư & Thứ Năm 7:30 – 11:00 Phòng khám Chuyên gia, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

 

Socials