ThS.BS. Ngô Thị Kim Ánh

Home / ThS.BS. Ngô Thị Kim Ánh

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim mạch, nội tổng quát.
 • Siêu âm tim, siêu âm tim thai, siêu âm mạch máu.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2000:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, trường Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2005:
Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y học, chuyên ngành Nội tổng quát, trường Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2004:
Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2004 – 2006:
Chứng chỉ đào tạo chuyên môn tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2010:
Chứng chỉ siêu âm tim thai, Viện Tim TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2013:
Chứng chỉ Siêu âm thực hành Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017:
Chứng chỉ Điện tâm đồ chẩn đoán và điều trị loạn nhịp tim, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2018:
Chứng chỉ Quản lý bệnh viện, Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2004 – 2006:
Thực hành chuyên khoa tim mạch tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2006 – 2010:
Bác sĩ điều trị khoa Khám Bệnh.
 • 2010 – 2015:
Phó khoa Nội Tim Mạch 3.
 • 2015 – 2020:
Phó khoa Khám Bệnh.
Đề tài nghiên cứu đã thực hiện: Các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân mạch vành dưới 45 tuối.
Tham gia các nghiên cứu quốc tế: CLARIFY, THEMIS , DAPA HF, DELIVER.
 • 2020 – nay:
 Trưởng khoa Khám bệnh Điều trị Ngoại trú

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai & Thứ Năm & Thứ Bảy 07:00 – 11:30 Phòng khám số 6, khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials