ThS.BS. Hồ Thanh Hưng

Home / ThS.BS. Hồ Thanh Hưng

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Bệnh lý tim mạch, nội tổng quát.
  • Siêu âm tim.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2007:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2009:
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh & trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2015:
Tốt nghiệp thạc sĩ y khoa nội tổng quát, trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2017:
 Chứng chỉ điện tâm đồ, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2008 – nay:
Bác sĩ điều trị khoa Ngoại tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

  • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thành viên Hội Đái tháo đường Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai – Thứ Bảy 07:30 – 11:30 Phòng khám 2S, khu B, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

 

Socials