DS. Hứa Kim Tiên

Home / DS. Hứa Kim Tiên

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  Dược sĩ Đại học.
  Chứng nhận Kiểm tra Chất lượng và An toàn truyền máu, Miễn dịch Huyết Thanh học
Nhóm máu do Trung Tâm Truyền máu Huyết Học và chuyên gia truyền máu của WHO giảng dạy.
  Chứng nhận về Huyết Học & Truyền máu.
  Chứng nhận “ An toàn Sinh học trong phòng thí nghiệm”.
  Chứng chỉ hành nghề chuyên khoa tim mạch – Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Chứng nhận “Nội ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm”.

Kinh nghiệm điều trị

  • 1999 – 2008:
Công tác tại Khoa Xét Nghiệm Bệnh viện Bạc Liêu.
  • 2009 – nay:
Công tác tại Khoa Xét Nghiệm Bệnh viện Tim Tâm Đức.
  • 1999 – 2008:
Công tác tại Khoa Xét Nghiệm Bệnh viện Bạc Liêu.
  • 2009 – nay:
Công tác tại Khoa Xét Nghiệm Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai – Thứ Sáu 07:00 – 16:00 Khoa Xét Nghiệm Bệnh Viện Tim tâm Đức.
Thứ Bảy 07:00 – 11:00 Khoa Xét Nghiệm Bệnh Viện Tim tâm Đức.

 

Socials