BS. Trần Minh Gia

Home / BS. Trần Minh Gia

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Bệnh lý mạch vành.
  • Nhồi máu cơ tim.
  • Suy tim.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2009 – 2016:
Đại học Y Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2017:
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2016 – 2017:
Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức cấp cứu Tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức.
  • 2017 – 2019:
Bác sĩ điều trị khoa Thông tim can thiệp Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

  • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
  • Thành viên Hội can thiệp.

Socials