BS. Trần Hữu Hà

Home / BS. Trần Hữu Hà

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Bệnh lý tim mạch.
  • Siêu âm tim.
  • Chẩn đoán hình ảnh.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2006 – 2012:
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2013:
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2017:
Tốt nghiệp sơ bộ Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2014 – nay:
Bác sĩ điều trị khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai – Thứ Bảy 08:00 – 12:00 Phòng khám 2s, Lầu 3 khu B, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials