BS. Phạm Huy Hoàng

Home / BS. Phạm Huy Hoàng

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Thông tim chẩn đoán và can thiệp bệnh động mạch vành – mạch máu ngoại biên.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2003:
Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2004:
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2005:
Chứng chỉ tim mạch lâm sàng – Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2015:
Chứng chỉ ECG – Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  Chứng chỉ hành nghề chuyên khoa tim mạch – Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2004 – 2006:
Bác sĩ đào tạo Nội Tim mạch – Bệnh viện Tim Tâm Đức – Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2006 – 2007:
Bác sĩ tim mạch – khoa phòng khám – Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2007 – 2009:
Bác sĩ tim mạch – Khoa Hồi sức cấp cứu nội tim mạch – Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2009 – 2020:
Bác sĩ tim mạch – khoa Thông tim can thiệp – Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2020 – nay:
Bác sĩ phó khoa Thông tim can thiệp – Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội Tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành viên Hội Tim mạch can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Socials