BS.CKI Phạm Huy Hoàng

Home / BS.CKI Phạm Huy Hoàng

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Thông tim chẩn đoán và can thiệp bệnh động mạch vành – mạch máu ngoại biên.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2003:
Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2004:
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2005:
Chứng chỉ tim mạch lâm sàng – Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2015:

Chứng chỉ ECG, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Tim mạch, Sở Y tế TP. HCM.

 • 2021:
Tốt nghiệp Chuyên khoa I chuyên ngành Nội tổng quát, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2004 – 2006:
Bác sĩ đào tạo Nội Tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức và Viện Tim TP. HCM.
 • 2006 – 2007:
Bác sĩ tim mạch khoa phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2007 – 2009:
Bác sĩ tim mạch khoa Hồi sức cấp cứu nội tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2009 – 2020:
Bác sĩ tim mạch khoa Nội Tim mạch 2, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2017 – nay:
Bác sĩ phó khoa Nội Tim mạch 2, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

 • Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Hội Tim mạch TP. HCM.
 • Hội Tim mạch can thiệp TP. HCM.
 • Hội Nhịp tim học TP. HCM.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm 07:30 – 11:00

Phòng khám Chuyên gia, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials