ThS.BS. Nguyễn Thanh Bảo Thy

Home / ThS.BS. Nguyễn Thanh Bảo Thy

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Bệnh lý tim mạch.
  • Siêu âm tim.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2005:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2009:
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh & Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2018:
Chứng chỉ điện tâm đồ, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2008 – nay:
Bác sĩ điều trị khoa ngoại, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

 

 

Socials