ThS.BS. Nguyễn Thái Bình

Home / ThS.BS. Nguyễn Thái Bình

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim mạch, nội tổng quát.
 • Siêu âm tim.
 • Đái tháo đường, bệnh lý chuyển hóa.
 • Dinh dưỡng.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2009:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, trường Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2010:
Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017 – 2018:
Chuyên khoa sơ bộ dinh dưỡng khóa 5, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2018:
Chứng chỉ Quản lý bệnh viện, Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017 – 2019:
Thạc sĩ y khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2010 – nay:
Bác sĩ điều trị khoa Khám bệnh.
 • 2017 – 2018:
Trưởng khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2020 – 2023:
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trên bệnh nhân nằm viện bằng thang điểm CONUT.
 • 2023:
Đánh giá hiệu quả của truyền thông trên cải tiến tư vấn điều trị cho bệnh nhân Đái tháo đường.

Đề tài nghiên cứu

 • “Tình trạng dinh dưỡng, các chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Tim Tâm Đức 2017”.
 • “Đánh giá hiệu quả của can thiệp dinh dưỡng trị liệu cho bệnh nhân điều trị nội trú Bệnh viện Tim Tâm Đức 2017″.
 • “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân phẫu thuật tim và một số yếu tố liên quan hiệu quả của can thiệp dinh dưỡng tại Bệnh viện Tim Tâm Đức 2018 – 2019”.
 • “Tình trạng suy dinh dưỡng trên bệnh nhân suy tim nội viện tại Bệnh viện Tim Tâm Đức 2018 – 2019”.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nội Tiết Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành viên hội dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai & Thứ Năm & Thứ Bảy 07:30 – 11:00 Phòng khám ngoại trú, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials