BS. Nguyễn Bảo Trung

Home / BS. Nguyễn Bảo Trung

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bênh lý tim mạch.
 • Siêu âm tim.
 • Chẩn đoán hình ảnh.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2011:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2011 – 2012:
Chứng chỉ Quản lý hen và COPD – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2012 – 2013:
Chứng chỉ Phân tích hô hấp kí – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2014 – 2015:
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch – Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2016:
Chứng chỉ sơ bộ chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy.
 • 2017:
Chứng chỉ ECG – Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2011 – 2012:
Bác sĩ điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
 • 2012 – 2014:
Bác sĩ điều trị tại khoa nội hô hấp Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
 • 2015 – 2019:
Bác sĩ điều trị chuyên khoa tim mạch Bệnh viện tim Tâm Đức.
  Có thể thực hiện tốt một số cận lâm sàng như: siêu âm tim, siêu âm bụng tổng quát, đọc MSCT scan

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Phân hội Siêu âm tim Việt Nam.
 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Năm 07:00 – 11:30 Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials