BS.CKI Huỳnh Quốc Hiếu

Home / BS.CKI Huỳnh Quốc Hiếu

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim mạch, nội tổng quát.
 • Can thiệp mạch vành tim (hẹp, tắc mạch máu, lấy huyết khối).
 • Siêu âm tim.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2004 – 2010:
Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2011 – 2012:
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2012 – 2014:
Được đào tạo chuyên khoa Tim Mạch tại Bệnh Viện Tim Tâm Đức.
 • 2018 – 2019:
Học Tim Mạch can thiệp tại Bệnh Viện Trường Đại Học Malaya (UMMC), Malaysia.
 • 9/2018:
Chứng chỉ Echo IJN 2018 tại Malaysia.
 • 11/2018:
Chứng chỉ FFR tại Malaysia.
 • 5/2019:
Chứng chỉ Rotational atherectomy and IVUS Imaging tại Thái Lan.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2010 – 2011:
Bác sĩ đa khoa tại bệnh viện Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2011 – 2012:
Phòng khám chuyên khoa Tim Mạch Gs. Đặng Vạn Phước.
 • 2012 – nay:
Bác sĩ chuyên khoa tim mạch và thông tim can thiệp tại Bệnh Viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam
 • Thành viên hội tim mạch can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai – Thứ Sáu 08:00 – 16:00 Phòng khám khu B, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
Thứ Bảy 08:00 – 11:00 Phòng khám khu B, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

 

Socials