BS.CKII. Lê Trung Hiếu

Home / BS.CKII. Lê Trung Hiếu

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Gây mê và hồi sức trong và sau phẫu thuật các bệnh lý tim mạch và các bệnh lý tổng quát khác có bệnh tim mạch đi kèm.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 1992 – 1998:
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2003 – 2005:
Chuyên khoa cấp 1, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2010:
Gây mê hồi sức tim mạch, Viện tim mạch quốc gia Singapore, National Heart Center Singapore NHCS.
  • 2011 – 2013:
Chuyên khoa cấp 2, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2000 – 2006:
Bác sĩ điều trị khoa Gây mê – Hồi sức Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2006 – nay:
Bác sĩ Trưởng khoa Gây mê – Hồi sức ngoại Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

  • Thành viên Hội Gây mê – Hồi sức Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thành viên Hội tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Socials