BS.CKI. Uông Thị Huỳnh Như

Home / BS.CKI. Uông Thị Huỳnh Như

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2009:
Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ
  • 2011 – 2015:

Chuyên khoa 1 Chẩn Đoán Hình Ảnh trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Siêu âm thực hành trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Siêu âm tim BV 115

Siêu âm mạch máu trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch kết hợp Medic

Kinh nghiệm điều trị

  • 2009 – 2011:
Bác sĩ khoaTim mạch – BV Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre
  • 2015 – 2021:
Bác sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện 115
  • 2021 – nay:
Phó Khoa CĐHA –  Bệnh Viện Tim Tâm Đức

Thành viên hiệp hội

  • Thành viên Hội điện quang Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thành viên Hội Siêu Âm Việt Nam
  • Thành viên Hội hình ảnh học cơ thể thế giới- Society for Advanced Body Imaging (SABI)