BS.CKI. Trần Thị Kim Thanh

Home / BS.CKI. Trần Thị Kim Thanh

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Siêu âm tim.
 • Ngưng thở khi ngủ.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2001 – 2007:
Đại học Y Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.
 • 2011:
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017:
Lớp Điện tâm đồ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017 – 2019:
Bác sĩ Chuyên khoa 1, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2010 – 2019:
Bác sĩ điều trị khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2019 – nay:
Bác sĩ Phó khoa điều trị khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Phân hội Siêu âm tim Việt Nam.
 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Bảy 08:00 – 12:00 Phòng khám 2s, Lầu 3 khu B, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials