BS.CKI. Trần Thị Kim Thanh

Home / BS.CKI. Trần Thị Kim Thanh

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Tim mạch – Nội tiết 
 • Tim mạch phục hồi chức năng

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2001 – 2007:
Đại học Y Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.
 • 2011:
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017:
Lớp Điện tâm đồ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017 – 2019:
Bác sĩ Chuyên khoa 1, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2010 – 2019:
Bác sĩ điều trị khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2019 – 2021:
Bác sĩ phó khoa Nội Tim mạch 5, Bệnh viện Tim Tâm Đức
 • 2021 – nay:
Bác sĩ trưởng khoa Nội Tim mạch 4, Bệnh viện Tim Tâm Đức

Thành viên hiệp hội

 • Phân hội Siêu âm tim Việt Nam.
 • Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai đến Thứ Bảy 7:30 – 11:00 Phòng khám Chuyên gia và VIP, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials