BS.CKII. Thái Minh Thiện

Home / BS.CKII. Thái Minh Thiện

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Hồi sức nội tim mạch.
 • Loạn nhịp tim và tạo nhịp.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 1991 – 1997:
Đại học Y Khoa Cần Thơ.
 • 2001 – 2003:
Chuyên khoa cấp 1 nội tổng quát – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2003 – 2004:
Siêu âm tổng quát – Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2004:
Nội soi tiêu hóa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch – Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2004 – 2006:
Hồi sức tim mạch – Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2008 – 2009:
Loạn nhịp tim và tạo nhịp – California – USA.
 • 2017:
Kỹ thuật oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể ( ECMO) – Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2018:
Kỹ thuật oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể ( ECMO) – Regenburg – CHLB Đức.
 • 2018:
Kỹ thuật lọc máu liên tục ( CRRT ) – Bệnh viện Chợ Rẩy Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2018:
Kỹ thuật hạ thân nhiệt theo mục tiêu – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2018 – 2020:
Chuyên khoa 2 nội tim mạch – Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 1997 – 2011:
Bác sĩ khoa Hồi sức – cấp cứu – Bệnh viện Vĩnh Long.
 • 2004 – 2006:
Bác sĩ khoa Hồi sức tim mạch – Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2006 – 2010:
Bác sĩ Phó khoa Hồi sức cấp cứu nội tim mạch – Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2010 – 2017:
Bác sĩ Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nội tim mạch – Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2017 – nay:
Bác sĩ Trưởng khoa hồi sức tim mạch – Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam.
 • Thành viện hội tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ủy viên Ban chấp hành Hội hồi sức cấp cứu – Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành viên hội hồi sức Châu Âu ( ESICM).

Socials