BS.CKII Phạm Trần Xuân Hồng

Home / BS.CKII Phạm Trần Xuân Hồng

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Suy tim.
 • Hội chứng ngưng thở khi ngủ.
 • Phục hồi chức năng tim mạch.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 1996 – 2002:
Đại học Y Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2004:
Siêu âm tim và Bệnh lý Tim mạch, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh & Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2004 – 2005:
Bác sĩ đào tạo Nội Tim mạch, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2011:
Phục hồi chức năng Tim mạch, Institute Jantung Negara, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • 2015 – 2017:
Bác sĩ Chuyên khoa I, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017:
Lớp Điện tâm đồ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2019 – 2021:
Bác sĩ Chuyên khoa II Nội tim mạch, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2006 – 2008:
Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức cấp cứu Tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2008 – 2010:
Bác sĩ điều trị khoa Nội tim mạch – Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2010 – nay:
Bác sĩ Trưởng khoa Phục hồi Chức năng Tim mạch – Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2012 – nay:
Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Phân hội Siêu âm tim Việt Nam.
 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm 07:30 – 11:00 Phòng khám Chuyên gia, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials