BS.CKI. Phạm Minh Cường

Home / BS.CKI. Phạm Minh Cường

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Bệnh lý tim mạch, nội tổng quát.
  • Siêu âm tim, tim thai.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2004:
Tốt nghiệp bác sĩ Y khoa, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2018:
Tốt nghiệp chuyên khoa I Nội Khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  Các chứng chỉ đào tạo: Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh & Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh, Chứng chỉ siêu âm tim thai và bệnh lý tim bẩm sinh, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh & Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh. Chứng chỉ điện tâm đồ, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2008 – nay:
Bác sĩ điều trị khoa Ngoại tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Khám theo yêu cầu 07:00 – 11:30 Phòng khám 2S, khu B, Bệnh viện Tim Tâm Đức.