BS.CKI. Nguyễn Văn Khải

Home / BS.CKI. Nguyễn Văn Khải

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Gây mê và hồi sức trong và sau phẫu thuật các bệnh lý tim mạch và các bệnh lý tổng quát khác có bệnh tim mạch đi kèm.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 1993 – 1999:
Học Đại học Y Khoa Huế.
  • 2013 – 2015:
Chuyên khoa cấp 1, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2000 – 2004:
Bác sĩ Nội tổng quát tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2004 – 2006:
Bác sĩ đào tạo tại khoa Gây mê – Hồi sức Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2006 – nay:
Bác sĩ Gây mê Hồi sức Bệnh viện Tim Tâm Đức.

 

Socials