BS.CKI. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Home / BS.CKI. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Gây mê – hồi sức trong và sau phẫu thuật các bệnh lý tim mạch và các bệnh lý tổng quát khác có bệnh tim mạch đi kèm.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2004
Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa Trường Đại Học Y Cần Thơ.
Chứng chỉ sơ bộ tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy.
Chứng chỉ Gây mê – Hồi sức Tim, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2014:
Tốt nghiệp Chuyên khoa 1 Gây mê – Hồi sức, Trường Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2006 – 2007:
Bác sĩ đào tạo tại khoa Gây mê – Hồi sức Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2007 – nay:
Bác sĩ Gây mê Hồi sức Bệnh viện Tim Tâm Đức.

 

Socials