BS.CKI. Nguyễn Thanh Hoài

Home / BS.CKI. Nguyễn Thanh Hoài

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Gây mê và hồi sức trong và sau phẫu thuật các bệnh lý tim mạch và các bệnh lý tổng quát khác có bệnh tim mạch đi kèm.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2007:
Tốt nghiệp Bác Sỹ đa khoa, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2018:
Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp 1, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2008 – 2016:
Bác sĩ gây mê Hồi sức Bệnh viện Tim Tâm Đức.
  • 2016 – nay:
Bác sĩ Phó khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Tim Tâm Đức.

 

Socials