BS.CKI. Kim Thành Bảo

Home / BS.CKI. Kim Thành Bảo

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim mạch, nội tổng quát.
 • Siêu âm tim, siêu âm mạch máu, siêu âm tổng quát.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2006:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, trường Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2018:
Tốt nghiệp Bác Sĩ Chuyên Khoa I, chuyên ngành Nội tổng quát, trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2007:
Chứng chỉ Siêu âm thực hành Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2007- 2008:
Chứng chỉ đào tạo chuyên môn tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2008:
Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2016:
Chứng chỉ Điện tâm đồ chẩn đoán và điều trị loạn nhịp tim, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017:
Tu nghiệp chuyên khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh Tim Mạch tại Viện Tim Quốc Gia Malaysia.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2006 – 2007:
Bác sĩ cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2007 – 2008:
Chứng chỉ đào tạo chuyên môn tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2008 – 2010:
Bác sĩ điều trị tại khoa hồi sức cấp cức và khoa loạn nhịp tim, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2010 – nay:
Bác sĩ điều trị Khoa Khám bệnh.
Tham gia các nghiên cứu quốc tế: CLARIFY, THEMIS.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai & Thứ Sáu 07:00 – 11:30 Phòng khám số 6, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials