BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan

Home / BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim mạch.
 • Siêu âm tim.
 • Khảo sát và triệt phá các loạn nhịp tim.
 • Đặt các thiết bị trợ tim.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 1996:
Tốt nghiệp bác sĩ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 10/2003 – 10/2004:
Nội trú tim mạch tại Bordeaux (Pháp).
 • 01/2007 – 03/2007:
Đào tạo cấy thiết bị điều trị loạn nhịp tim tại California (Mỹ).
 • 07/2008 – 04/2009:
Đào tạo điện sinh lý tim tại Viện Tim mạch quốc gia Malaysia.
 • 03/2014 – 09/2014:
Đào tạo điện sinh lý tim chuyên sâu tại Bệnh viện Taipei Veterans General Hospital (Taiwan).
 • 05/2016:
Thực tập hai tuần theo chương trình APHRS – HRS Immersion Program tại bệnh viện Good Samaritans Hospital, LA, US.

Kinh nghiệm điều trị

 • 1997 – 2006:
Bác sĩ tim mạch tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2006 – 6/2016:
Bác sĩ tim mạch và điện sinh lý tim tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.
  Chuyên cấy máy tạo nhịp, máy phá rung, máy tái đồng bộ cơ tim.
  Chuyên cắt đốt điện sinh lý.
 • 6/2016 – nay:
Trưởng khoa Điện sinh lý và loạn nhịp tim, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

 Nghiên cứu đã đăng báo quốc tế:

 • Dan Do VB, Chang SL, Lin YJ, Chen SA. Shift of exit site during ablation of ventricular tachycardia originating from the vicinity of left ventricular summit. J Cardiovasc Electrophysiol. 2015 Jan;26(1):90-2
 • Dan Do VB, Chang SL, Tsao HM et al. Left Atrial Appendage Ridge Is A Critical Substrate In Maintenance of Atrial Reentrant Tachycardia In Patients With Atrial Fibrillation. Selected for oral presentation at HRS meeting 2015
 • Dan Do VB,Tsai WC, Lin YJ et al. The Different Substrate Characteristics of Arrhythmogenic Triggers in Idiopathic Right Ventricular Outflow Tract Tachycardia and Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia: New Insight from Noncontact Mapping. PLoS One. 2015 Oct 21;10(10):e0140167. doi: 10.1371/journal.pone.0140167.
 • Allamsetty S, Lo LW, Lin YJ.. Dan Do VB et al. Impact of aortic encroachment to left atrium on non-pulmonary veintriggers of atrial fibrillation. Int J Cardiol. 2017 Jan 15;227:650-655
 • Lin YJ1, Lo MT2, Chang SL… Dan Do VB et al. Benefits of Atrial Substrate Modification Guided by Electrogram Similarityand Phase Mapping Techniques to Eliminate Rotors and Focal SourcesVersus Conventional Defragmentation in Persistent Atrial Fibrillation.JACC Clin Electrophysiol. 2016 Nov;2(6):667-678.
 • Nguyen NNT, Dan Do VB, Nguyen VD e al. Mid-term results of focal ventricular arrhythmia ablation at Tam Duc Heart Hospital. Oral presentation at CardioRhythm 2017.
 • Ton NKA, Dan Do VB, Nguyen VD et al. Predicting value of PES in Vietnamese patients. Selected for oral presentation at APHRS meeting 2017
 • Eid PS, Ibrahim DA, … Do VBD. Comparative effects of furosemide and other diuretics in the treatment of heart failure: a systematic review and combined meta-analysis of randomized controlled trials. Heart Fail Rev. 2021 Jan;26(1):127-136.
 • Chau TNA, Dan Do VB et al. Cardiac papillary fibroelastoma as a cause of acute coronary syndrome. Journal of Cardiology Cases 22 Aug 2022

Thành viên hiệp hội

 • Ban chấp hành Phân Hội Nhịp tim của Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Ban chấp hành Hội Nhịp tim TP. HCM.
 • Fellow of Heart Rhythm.
 • Uỷ viên Phân ban thiết bị trợ tim của Hiệp Hội Nhịp tim Châu Á Thái Bình Dương (APHRS).

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Ba & Thứ Tư & Thứ Sáu 07:30 – 11:30 Phòng khám Chuyên gia

Socials