BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan

Home / BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim mạch.
 • Siêu âm tim.
 • Khảo sát và triệt phá các loạn nhịp tim.
 • Đặt các thiết bị trợ tim.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 1996:
Tốt nghiệp bác sĩ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 10/2003 – 10/2004:
Nội trú tim mạch tại Bordeaux (Pháp).
 • 01/2007 – 03/2007:
Đào tạo cấy thiết bị điều trị loạn nhịp tim tại California (Mỹ).
 • 07/2008 – 04/2009:
Đào tạo điện sinh lý tim tại Viện Tim mạch quốc gia Malaysia.
 • 03/2014 – 09/2014:
Đào tạo điện sinh lý tim chuyên sâu tại Bệnh viện Taipei Veterans General Hospital (Taiwan).
 • 05/2016:
Thực tập hai tuần theo chương trình APHRS – HRS Immersion Program tại bệnh viện Good Samaritans Hospital, LA, US.

Kinh nghiệm điều trị

 • 1997 – 2006:
Bác sĩ tim mạch tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2006 – 6/2016:
Bác sĩ tim mạch và điện sinh lý tim tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.
  Chuyên cấy máy tạo nhịp, máy phá rung, máy tái đồng bộ cơ tim.
  Chuyên cắt đốt điện sinh lý.
 • 6/2016 – nay:
Trưởng khoa Điện sinh lý tim Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Ban Chấp Hành Phân Hội Nhịp Tim của Hội Tim Mạch Việt Nam.
 • Thành viên Ban Chấp Hành Hội Nhịp Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Fellow of Heart Rhythm Society (từ tháng 05/2017).

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Ba & Thứ Sáu & Thứ Bảy 07:00 – 11:30 Phòng khám số 1, khu B, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials