ThS.BS. Phạm Đỗ Anh Thư

Home / ThS.BS. Phạm Đỗ Anh Thư

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim mạch, nội tổng quát.
 • Siêu âm tim, siêu âm mạch máu, siêu âm tim gắng sức.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2009:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2010:
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch – Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2015 – 2017:
Tốt nghiệp cao học nội tổng quát tại đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2010 – 2012:
Bác sĩ điều trị tại các khoa phòng khám, khoa nhịp tim học và điện sinh lý, khoa hồi sức nội – Bệnh viện tim Tâm Đức.
 • 2013 – 2016:
Bác sĩ điều trị tại khoa tim mạch chuyển hóa – Bệnh viện tim Tâm Đức.
 • 2017 – nay:
Bác sĩ điều trị tại khoa phòng khám – Bệnh viện tim Tâm Đức.
Có thể thực hiện tốt một số cận lâm sàng như: siêu âm tim, siêu âm mạch máu, siêu âm tim gắng sức Dobutamin.
Nghiên cứu DAPA-CKD.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Phân hội Siêu âm tim Việt Nam.
 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai & Thứ Năm 07:00 – 11:30 Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials