ThS.BS. Hồ Minh Tuấn

Home / ThS.BS. Hồ Minh Tuấn

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Bệnh lý tim mạch.
  • Chẩn đoán hình ảnh.
  • Can thiệp mạch vành tim.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2007 – 2008:
Tu nghiệp chuyên khoa Tim mạch can thiệp tại Viện Tim Quốc Gia Malaysia.
  • 2008 – 2009:
Tu nghiệp Chuyên khoa Tim mạch can thiệp tại Bệnh Viện Saiseikai Yokomaha – City Eastern Hospital, Nhật Bản.
  Chứng chỉ Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh Tim và Bệnh Động Mạch Vành năm 2002.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2003 – nay:
Bác sĩ chính Chuyên khoa Tim mạch can thiệp và Bệnh Cấu trúc tim tại Bệnh Viện Tim Tâm Đức.
  Trưởng Khoa Chẩn Đoán hình ảnh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai – Thứ Sáu 07:00 – 16:00 Phòng khám 2s, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
Thứ Bảy 07:00 – 11:00 Phòng khám 2s, Bệnh viện Tim Tâm Đức.