BS. Phó Thanh Tuấn

Home / BS. Phó Thanh Tuấn

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Siêu âm tim.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2017:
Tốt nghiệp bác sĩ Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2018 – 2019:
Bác sĩ đào tạo tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.
  • 2018:
Chứng chỉ ECG – Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Tim Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2018 – nay
Bác sĩ điều trị tại khoa Hồi sức ngoại, Hồi sức nội, Nội tim mạch 3 – Bệnh viện Tim Tâm Đức.
  Có thể thực hiện một số cận lâm sàng như: siêu âm tim.

Thành viên hiệp hội

  • Thành viên Phân hội Siêu âm tim Việt Nam.
  • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
  • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Ba & Thứ Bảy 07:00 – 11:30 Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials