BS. Phan Như Ngọc

Home / BS. Phan Như Ngọc

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Siêu âm tim.
 • Bệnh lý tim mạch, nội tổng quát.
 • Điện sinh lý.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2012:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2013:
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2015:
Chứng chỉ ECG – Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2014 – nay
Bác sĩ điều trị chuyên khoa tim mạch – Bệnh viện Tim Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017 – nay:
Công tác tại khoa Thông tim can thiệp Bệnh mạch vành và mạch máu ngoại biên – Bệnh viện Tim Tâm Đức Thành phố Hồ Chí MInh.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội Tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Hai – Thứ Bảy 09:00 – 16:00 Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials