BS.CKI. Phạm Thục Minh Thủy

Home / BS.CKI. Phạm Thục Minh Thủy

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý Tim mạch – Bệnh lý tim bẩm sinh.
 • Siêu âm tim.
 • Siêu âm tim bẩm sinh.
 • Nội khoa tổng quát.
 • Nhi khoa tổng quát.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2011:
Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2012:
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh & Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
 • 2013:
Lớp Điện tâm đồ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
 • 2015:
Tim mạch Nhi, Viện Tim mạch quốc gia Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • 2018:
Bác sĩ chuyên khoa 1 – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2011 – 2012:
Bác sĩ đào tạo chuyên sâu tim mạch tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2012 – nay:
Bác sĩ điều trị tim mạch tại Khoa Phòng khám Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Phân Hội Siêu Âm Tim Việt Nam.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Tư & Thứ Sáu 07:00 – 11:30 Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials