BS. Nguyễn Phạm Thùy Linh

Home / BS. Nguyễn Phạm Thùy Linh

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim bẩm sinh.
 • MSCT chẩn đoán bệnh lý cấu trúc tim.
 • Siêu âm tim bẩm sinh.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2001 – 2007:
Đại học Y Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2010:
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh & Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2015:
Tim mạch Nhi, Institute Jantung Negara, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • 2017:
Lớp Điện tâm đồ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2009 – 2010:
Bác sĩ đào tạo chuyên sâu tim mạch tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2011 – nay:
Bác sĩ điều trị tim mạch tại Khoa phòng khám Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Phân Hội Siêu Âm Tim Việt Nam.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Tư & Thứ Sáu 07:00 – 11:30 Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials