BS. Đỗ Hữu Phúc

Home / BS. Đỗ Hữu Phúc

BS. Đỗ Hữu Phúc

Khoa Cấp Cứu

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Cấp cứu hồi sức tim mạch.
 • Bệnh lý tim bẩm sinh.
 • Thông tim chẩn đoán và can thiệp bệnh lý cấu trúc tim.
 • Siêu âm tim, siêu âm tim gắng sức.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2006 – 2012:
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2012 – 2013:
Siêu âm tim và mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2013:
Lớp Điện tâm đồ nâng cao, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2014 – 2016:
Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức cấp cứu Tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2016 – 2017:
Bác sĩ điều trị khoa Nội tim mạch 3 Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2016 – nay:
Thành viên đơn vị thông tim can thiệp mạch vành, thông tim chẩn đoán và can thiệp bệnh lý tim bẩm sinh.
 • 2017 – nay:
Bác sĩ khoa cấp cứu.
Thành viên đội cấp cứu ngoại viện Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành viên Siêu âm tim Việt Nam.
 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội can thiệp.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Socials