ThS.BS. Đặng Thị Thanh Trúc

Home / ThS.BS. Đặng Thị Thanh Trúc

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Hồi sức sau phẫu thuật tim

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 1993 – 1999:
Đại học Y Khoa Huế, TP Huế, Việt Nam, 1999.
  • 2000:
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim TP.HCM &Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, Việt Nam.
  • 2003 – 2005:
Hồi sức trong phẫu thuật tim, Viện Tim, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • 2011 – 2014:
Thạc sĩ Nội Khoa (Lão khoa), Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí  Minh, Việt Nam.
  • 2015:
Lớp Điện tâm đồ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2006 – 2019:
Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức sau phẫu thuật tim BV Tim Tâm Đức.