BS.CKII. Trần Thị Thanh Nga

Home / BS.CKII. Trần Thị Thanh Nga

Quá trình đào tạo

  • Bác sĩ chuyên khoa II

Quá trình công tác

  • Nguyên Trưởng Khoa Vi Sinh bệnh viện Chợ Rẫy.
  • Nguyên Thành viên trong chương trình giám sát kháng sinh Bộ Y Tế
  • Chuyên gia Vi Sinh Lâm Sàng, phụ trách chuyên môn về Vi Sinh Lâm Sàng bệnh viện Chợ Rẫy, thành viên trong chương trình giám sát kháng sinh BVCR.
  • Chủ tịch Hội Vi Sinh Lâm sàng TP. Hồ Chí Minh.
  • Trưởng Khoa Kiểm Soát bệnh viện Tim Tâm Đức và Cố vấn điều hành khoa Xét Nghiệm.

Các hoạt động khoa học khác

  • Giảng dạy và đào tạo: Đại học, hướng dẫn luận văn Nội trú, chuyên khoa I, Thạc sĩ, cử nhân, hướng dẫn thực hành Nội trú, chuyên khoa I, Thạc sĩ, cử nhân CHO Trung tâm đào tạo bệnh viện Chợ Rẫy, Đại Học Y Dược TP.HCM, các Đại học khác, Hội Vi Sinh Lâm sàng TP.HCM, các bệnh viện phía Nam.
  • Bài báo: Đã đăng các tạp chí trong nước và tạp chí nước ngoài
  • Công trình nghiên cứu: Nghiên cứu viên chính, đồng nghiên cứu, tham gia nghiên cứu đa quốc gia, đa trung tâm, cấp Bộ, cấp Sở KHCNMT, cấp cơ sở lĩnh vực nhiễm khuẩn và đề kháng kháng sinh.
  • Tham gia chủ trì các hội nghị Truyền Nhiễm Toàn Quốc, báo cáo tại các hội nghị Truyền Nhiễm, Hồi Sức Cấp Cứu và Chống Độc, Hô Hấp, Tiết Niệu, Ngoại Khoa, Vi Sinh Lâm Sàng, Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Hội nghị khoa học tại BV. Chợ Rẫy, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học y Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Cần Thơ.

Socials